Jonas.Jonsson

Jonas.Jonsson

Exakt en månad

ÖvrigtPosted by Jonas Wed, August 16, 2017 23:12:15
Det kan man höra ibland, begreppet "exakt en månad". T.ex. "idag är det exakt en månad till julafton". Det man menar är naturligtvis "detta datum nästa månad är det julafton". För hur lång är exakt en månad? Från den 24 november till den 24 december är det ju 30 dagar, från den 24 juli till den 24 augusti är det 31 dagar. Låt oss först fastställa hur många dagar varje månad har:

Januari - 31
Februari - 28. Men vart fjärde år är det skottår, då är alltså en genomsnittlig februari 28,25 dagar.
Mars - 31
April - 30
Maj - 31
Juni - 30
Juli - 31
Augusti - 31
September - 30
Oktober - 31
November - 30
December - 31

Genomsnittet blir då (31+28,25+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31)/12=30,4375 dagar

0,4375 dagar är inte direkt relaterbart, det motsvarar 0,4375x12=5,25 timmar dvs. 5 timmar och 15 minuter. Det innebär att den 24 november kl 18:45 är det exakt en månad till julafton. Eller mer exakt att det är exakt en månad till det första minuten på julaftonsdygnet, fast det är egentligen ganska ointressant eftersom det för den som har en någorlunda normal dygnsrytm är mer kvällen innan julafton. Dessutom har det efter påpekandet och den eventuella efterföljande diskussionen passerat både sekunder och kanske minuter, varpå den exakta månadsreferensen är förbi. Jag kan iofs tycka att det är legitimt att hålla sig till hela minuter i sammanhanget.

SLUTSATS:
Ja, vad är den egentligen? Att begreppet "exakt en månad" är ganska värdelöst och att om man betraktar en månad som 30-ish dagar så räcker det gott och väl i de flesta sammanhang. Varför blicka framåt hela tiden och riskera att inte leva i nuet?

  • Comments(0)//blogg.jplace.se/#post68