Jonas.Jonsson

Jonas.Jonsson

Nervgift

ÖvrigtPosted by Jonas Tue, March 22, 2016 21:11:57
Man bör inte ge honung till barn under 1 år eftersom den kan innehålla sporer av bakterien Clostridium botulinum, som producerar det oerhört potenta toxinet Botulinumtoxin. I kraftigt utspädd form används det vid icke-kirurgiska ingrepp under bl.a. namnet Botox.

Ett annat nervgift som klingar mer bekant är nikotin, som vid konsumtion bl.a. frigör flera signalsubstanser vilket ger en känsla av välbefinnande. Nikotin förekommer i flera potatisväxter, t.ex. tomat och potatis, och framförallt i varianter av tobakssläktet. Att tillverka toxiner är ett framgångsrecept i växtriket eftersom det kan hindra ens delar att t.ex. bli uppätna av insekter. Potatisblast innehåller toxinet solanin, vilket skyddar mot angrepp av svampar och bakterier. Solanin har inga matchande receptorer hos människan för att trigga någon signalsubstans som kan ge ett välbefinnande, utan ger vid konsumtion symptom som yrsel, illamående, kräkningar, diarré, magkramp och hjärtrytmrubbningar. Det förklarar varför konsumtion av tobak är utbredd men konsumtion av potatisblast inte är det.

Konsumtionen av potatis är dock utbredd, med länder som Vitryssland och Ukraina i konsumtion per capita-toppen. När potatisplantan genererar mer energi än den gör av med lagras överskottet i form av stärkelse. När jag äter mycket potatis hjälper bakterier som bor i min mage att utvinna energi ur den. Mycket likt potatisplantan så tillgodogör jag mig ibland mer energi än jag gör av med och då lagras överskottet i form av fettdepåer, främst kring midjan.

Vad har då bin, jag och potatis gemensamt? Vi är resultatet av hur evolutionen format oss och lyder till instinkter. Potatisplantan har det programmerat i sitt DNA att producera klorofyll och nervgift när en stärkelseknöl blir utsatt för ljus och jag har det programmerat i mitt DNA att äta så mycket som möjligt för att säkerställa min överlevnad.

  • Comments(1)//blogg.jplace.se/#post64